Rammer udskriften ikke helt hvor den skal?


Der er forskel på printere, og nogen gange kan det knibe med at placere udskrifterne lige dér på arket/label’en hvor man gerne vil. Derfor findes der i FoodInfo en håndfuld indstillinger, så man kan kompensere for unøjagtigheder i printernes mekanik.

Det foregår inde under “Layouts->Indstillinger”. Går man lidt ned på siden er der to afsnit, “Printer-justering 1” og “Printer-justering 2”. Den første er til generel placering/skalering af printet på siden, og bruges oftest i forbindelse med A4-label-ark:

Størrelse og placering på arket

Her kan man “strække” eller “krympe” udskriften lidt på begge ledder – 100% er normal størrelse, og så kan man ellers angive flere eller færre procent, afhængig af hvad man ønsker.

Hvis størrelsen er i orden, men bare generelt rammer lidt forkert på arket, kan man angive en flytning i mm, også på begge ledder. Positive tal giver en flytning ned hhv. til højre på arket, mens negative giver en flytning op hhv. til venstre.

Når første label rammer rigtigt, og resten ikke gør

“Printer-justering 2” er lavet for at løse et specifikt problem som ofte ses, både med Chrome og Firefox, og med forskellige printere. Problemet ses når man bruger funktionen “udskriv mange”, og der derfor sendes mange “dokumenter” (labels) til printeren på en gang. Så kan man opleve, at første label rammer lige som den skal, mens de øvrige rammer for højt, så toppen evt. bliver “skåret af”. Derfor har vi lavet en indstilling for hvor meget “alle labels undtagen den første” skal flyttes op/ned på siden. Igen er positive tal “ned”, mens negative er “op”.

Med disse to indstillinger skulle man gerne kunne få sine labels til at ramme rigtigt. Måske det tager et par forsøg, men det lykkes som regel. Ellers skriv os en mail på support@foodinfo.dk.