Hvad koster FoodInfo?


PengeFoodInfo er en online service, som man betaler på abonnements-basis. Dvs. man køber ikke et program – i stedet betaler man for at have adgang til systemet. Det er der flere fordele ved: Dels er programmet altid opdateret, både mht. data og funktioner. Dels kan man tilgå det samme system fra mange forskellige devices (også samtidig) – der er ikke installeret noget, andet end den web-browser du med stor sandsynlighed har i forvejen.

Køb kun hvad du har brug for – pakker og moduler

FoodInfo består af en basis-pakke samt evt. nogle moduler. Basis-pakken kan fås i 3 “størrelser” afhængig af hvor stor din virksomhed er. Med udspring i bager-branchen findes følgende 3 størrelser:

  1. Ét produktions-/salgssted (alm. bageri)
  2. Ét produktionssted og to salgssteder (bageri plus eksternt udsalg)
  3. To produktions-/salgssteder (to bagerier under samme ejer)

(har man flere end 2 produktionssteder og/eller salgssteder, kontakt os for en specifik pris).

Afhængig af behov, kan man tilkøbe disse moduler:

  1. Kundesider. Kunden kan hermed selv bladre rundt i produkterne og få information om dem, på en skærm/iPad i butikken.
  2. Kalkulation. Du kan lave fuld kalkulation på din kostpris på produkterne, og let beregne dækning. Kalkulationen viser omkostninger helt ned på ingrediensniveau, så det er let at se hvad der evt. fordyrer et produkt, og hvor det kan betale sig at optimere.

Priser

Klik her for at se mere om priser og vilkår