For leverandører


leverandoer

Som leverandør til bagerbranchen får I med FoodInfo en unik mulighed for at hjælpe jeres kunder til nemt og hurtigt at foretage korrekt mærkning af færdigpakkede varer. Jeres rolle er ganske simpelt at stille information om jeres produkter til rådighed – fuldstændig som i dag, men nu skal I blot “aflevere” informationen ét sted, så har alle brugere af FoodInfo adgang.

Endnu en grund til at vælge jeres produkter

Når jeres produkter er lagt ind i FoodInfo’s database, vil de dukke op når brugeren søger på en specifik varetype, f.eks. margarine. Det giver i sagens natur en positiv eksponering, og giver bageren endnu en grund til at bruge netop jeres produkter. Brugeren kan således med få klik lade jeres produkt indgå i sin opskrift, og have glæde af de nærings- og allergene-informationer I har stillet til rådighed.

Mindre arbejde – eller slet intet

Det arbejde I i dag har med at forsyne bagere med informationer om produkter, og evt. hjælp til at frembringe den korrekte mærkning, vil blive reduceret mærkbart. Jo flere der tilmelder sig FoodInfo, jo flere vil blive komplet selvhjulpne i forbindelse med mærkning. Og omvendt – hvis I fortsætter på den “gamle” måde, bliver arbejdet kun større og større, efterhånden som flere bagere bliver mødt med krav om (eller selv ønsker) mærkning og produktinformation.

Er I på GS1 TradeSync? Så er det nemt og gratis

Vi er datamodtager hos GS1 TradeSync. GS1 TradeSync kan betragtes som et stort “knudepunkt”, hvor leverandører kan lægge data ind, og f.eks. de handlende kan trække data ud, til forskellige formål, herunder mærkning. Der er en god sandsynlighed for at I, som læser dette, allerede er koblet op på GS1 TradeSync som dataleverandør.

For jer, der allerede er på GS1, så send blot en liste over de produkter (navn + GTIN nummer – også kendt som EAN nummer) på mail til admin@foodinfo.dk. Så opretter vi subskriptioner på dem, og vil straks begynde at modtage opdateringer på dem.

Ikke på GS1 TradesSync? Så finder vi ud af det

For jer, der endnu ikke er på GS1, kan vi eller I lægge data ind fra jeres datablade.

Hvis I gør det selv: Det er selvfølgelig bedst og sikrest at I gør det, via vores effektive og overskuelige værktøjer, da I jo ved hvornår der er opdateringer, og I kender jeres produkter bedst. Vi opretter jer som leverandør, og I får jeres egen indgang til at lægge ingredienser ind. Vi har flere store leverandører der gør dette, og det har været let at komme i gang. Få en idé om hvad der skal til ved at læse introduktions-siden her.

Hvis vi gør det for jer: Vi kan også gøre det for jer, udfra datablade, hjemmesider, regneark, eller hvad I nu har. Vi tager en betaling for dette arbejde, og den konkrete pris afhænger meget af det materiale, vi skal tage udgangspunkt i. Får vi f.eks. data i et elektronisk format, som vi med et lille specialprogram kan oprette direkte ud fra, går det hurtigst. Hvis vi manuelt skal indtaste fra datablade eller et website tager det længere tid, særligt hvis databladet er på et fremmedsprog og skal oversættes.

Men overvej lige GS1!

Se mere om GS1 på de følgende links. I vores optik er GS1 vejen frem, i en mere og mere data-drevet verden. Med tiden bliver der næppe færre og færre, der er interesserede i jeres data, og som I kan se må man nok betragte GS1 som standarden for dataudveksling, også i fødevarebranchen.

Jeres hemmeligheder er sikre hos os

I forbindelse med mærkning er det en stor fordel at vi kender til sammensætningen af de forskellige blandinger I leverer. Vi kan lave en mærkning uden, på den “gammeldags” måde med at angive en betegnelse for blandingen, og derefter en parentes med indholdet, efter faldende mængde. Den vil ikke opfylde kravene fra fødevarestyrelsen 100%, men p.t. er det “godt nok” fordi fødevarestyrelsen ikke er helt afklarede mht. den nye ordning.

Men i fald I ønsker at jeres kunder mærker korrekt, er vi nødt til at kende den procentvise/vægtmæssige fordeling af ingredienserne. I er af gode grunde ikke interesseret i at hverken jeres kunder eller konkurrenter kommer til at kende de nøjagtige blandingsforhold. Som leverandør får I derfor en særlig indgang i systemet der gør at I kan stille disse informationer til rådighed for ingrediensliste-beregningen, uden at de bliver synlige for brugeren, eller andre. Kontakt gerne anders@foodinfo.dk for detaljer vedr. dette.