Vilkår


Herunder beskrives de generelle vilkår, som gælder for brugere af FoodInfo.

Klik her for at se vores privatlivspolitik (hentes som pdf-fil)

Om FoodInfo

FoodInfo er et web-baseret system til håndtering af opskrifter, ingrediensdata og produkt-information, samt til generering af ingredienslister, næringsberegninger og allergene-information.

Om FoodInfo ApS

FoodInfo drives af FoodInfo ApS med CVR-nr. 36 45 41 99, herefter benævnt FoodInfo ApS.

Aftale, varighed og opsigelse

Ved at indgå en aftale med FoodInfo ApS om brugen af FoodInfo accepterer kunden disse betingelser og vilkår. FoodInfo ApS giver kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at anvende FoodInfo, i den periode abonnementet løber. Adgang sker gennem en konto, hvor kundens data opbevares.

FoodInfo-kontoen må benyttes af én virksomhed (ét CVR-nummer) med mindre andet er aftalt. Kontoen må kun benyttes til at arbejde med produkter der er en del af virksomhedens eget sortiment.

Abonnementet tegnes for et halvt år ad gangen. Abonnementet kan opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en betalingsperiode. Opsigelse skal ske pr. mail til admin@foodinfo.dk.

FoodInfo forbeholder sig ret til at ændre i nærværende vilkår. I sådanne tilfælde vil FoodInfo informere om dette næste gang kunden logger på FoodInfo.

Betingelser vedr. betaling og levering

Abonnementet betales forud halvårligt. Betaling sker på baggrund af faktura og via bankoverførsel eller MobilePay. Allerede betalt abonnement kan ikke refunderes. Abonnementet er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt. Ved udebleven betaling forbeholder FoodInfo ApS sig ret til at lukke kontoen med 14 dages varsel.

Rettigheder til at bruge de producerede mærkninger mv.

Kunden har ret til at bruge systemet, de genererede labels, samt de indeholdte ingredienslister og næringsberegninger, i de bagerier/butikker der er aftalt ved oprettelsen af abonnementet, så længe abonnementet løber.

Enhver form for data, som kan hentes ud af Foodinfo, herunder men ikke begrænset til ingredienslister, næringsberegninger og labels, er underlagt disse restriktioner, uanset om data overføres til andre elektroniske eller fysiske medier. De sider der tilbydes via “Kundesider”-modulet er undtaget herfra, og kan bruges fra enhver lokation. “Kundesider”-modulet kan ikke træde i stedet for tilkøb af et eller flere salgssteder.

Tilsidesættelse af disse restriktioner betragtes som misligholdelse af aftalen.

Support

Et FoodInfo-abonnement inkluderer gratis support via mail og telefon i “rimeligt omfang”. Support ydes vedrørende brug af selve FoodInfo-brugerfladen – ikke det udstyr FoodInfo kører på og sammen med, dvs. computer, tablet, printer osv. Omend vi gerne giver gode råd hvis vi kan!

Persondata

Af persondata opbevarer vi pr. konto:

  1. Navn på kontaktperson
  2. Email-adresse på kontaktperson
  3. Telefonnummer på kontaktperson

Disse informationer kan ses og redigeres ved på kontrolpanelet at trykke på “Konto-indstillinger”. Oplysningerne (og tilhørende konto) kan fremsendes i elektronisk form eller slettes ved henvendelse til admin@foodinfo.dk.

FoodInfo ApS deler ikke disse oplysninger med tredjepart.

Kundens data, opdateringer og drift

Kunden har altid adgang til systemet – dog forbeholder FoodInfo ApS sig ret til lejlighedsvist at lukke systemet kortvarigt i tilfælde af systemopdateringer og anden form for vedligehold.

FoodInfo ApS forbeholder sig ret til løbende at opdatere systemet, herunder foretage ændringer i funktionaliteten, dog kun således at der tilføjes funktionalitet eller forbedres eksisterende funktionalitet.

FoodInfo ApS forpligter sig til ikke at videregive til tredjemand eller på anden måde misbruge de oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med oprettelse af konto og brug af systemet – dvs. adresse-/mail-informationer samt de oprettede opskrifter. Oprettede ingredienser og opskrifter må offentliggøres, hvis brugeren eksplicit markerer dette med flueben under oprettelsen.

FoodInfo ApS logger, vha. tredjepartsværktøjet Google Analytics, kundens brug af systemet – dvs. brug af de forskellige sider og funktioner. Informationerne kan filtreres på den enkelte FoodInfo-konto. Informationerne deles ikke med andre, og logges udelukkende for at øge vores forståelse af hvordan systemet bruges, samt til support-formål. Der logges ikke data, der direkte eller indirekte kan afsløre kundens opskrifter.

FoodInfo ApS forbeholder sig ret til at kontakte kunden pr. mail, når det skønnes relevant i forbindelse med kundeforholdet.

Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for at meddele FoodInfo, skriftligt eller telefonisk, hvis han/hun finder fejl i de data, der er tilgængelige i FoodInfo, fejl i FoodInfos funktionalitet (herunder nedbrud) og fejl i de genererede resultater (ingredienslister, næringsberegninger og kalkulationer).

Kunden er ansvarlig for at meddele FoodInfo, hvis der sker ændringer i kundens stamdata (telefonnummer, email, adresse). Alternativt kan kunden selv rette disse oplysninger i kontrolpanelet.

FoodInfos ansvar

FoodInfo ApS kan ikke holdes ansvarlig for de af systemet genererede mærkninger – det endelige ansvar påhviler iflg. lovgivningen kunden.

FoodInfo ApS kan ikke holdes ansvarlig for kvaliteten af de fødevaredata som modtages fra leverandører og fra fødevareinstituttet på DTU. FoodInfo ApS tager forbehold for tastefejl og andre menneskelige fejl ved indtastning af datablade fra leverandører.

FoodInfo ApS er ikke ansvarlig for at fremskaffe produktdata fra leverandørerne.

FoodInfo ApS har ikke pligt til at yde support ved problemstillinger i forbindelse med opsætning og indstilling af kundens udstyr – f.eks. PC’er, tablets, printere, skærme – uanset at udstyret måtte være købt gennem FoodInfo ApS.

FoodInfo ApS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. fejl i FoodInfo. FoodInfo ApS er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for FoodInfo ApS’ kontrol, herunder problemer med kundens internetforbindelse, problemer hos hosting-leverandøren, hacker-angreb, eller force majeure.

Misligholdelse

I tilfælde af kundens misligholdelse af aftalen forbeholder FoodInfo ApS sig ret til at lukke kundens konto med 14 dages varsel.

Ved lukning af konto

Ved lukning af konto slettes data efter 3 mdr. Inden for de 3 mdr. kan kontoen gendannes fuldstændigt.

Tvister

Eventuelle tvister afgøres med brug af dansk ret ved retten i Horsens.